Geri

Kullanım Şartları


Yasal Uyarı


Bu sitenin sahibi Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.

www.abh.com.tr web sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. www.abh.com.tr web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. www.abh.com.tr web sitesinde yer alan bilgilerin güncellenmesi ve/veya çıkarılması ile ilgili olarak; Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş., önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin güncellenmesi ve/veya çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. www.abh.com.tr web sitesinde kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. www.abh.com.tr web sitesine erişim serbest ve anonimdir.

www.abh.com.tr web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş., www.abh.com.tr web sitesinde yayınlanan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve/veya doğabilecek her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. www.abh.com.tr web sitesinin yayınlanması, herhangi bir kişi ve/veya kuruluşa hiçbir konuda, taahhüt içermemektedir. www.abh.com.tr web sitesinde yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, www.abh.com.tr web sitesini ziyaret eden gerçek ve/veya tüzel kişiye aittir.

www.abh.com.tr web sitesine veya www.abh.com.tr web sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan ve/ veya dolaylı kayıp ve/veya zararlardan, Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş., sorumlu tutulamaz.

www.abh.com.tr web sitesinde yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmemesi; güncelleme de gecikilmesi, sitede olması muhtemel bir yanlışlık ve/veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’ye hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’yi hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

www.abh.com.tr web sitesinde bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo v.b. gibi) telif hakkı Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’ye aittir. Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. her türlü yasal hakkını kullanacağını taahhüt eder.